ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศให้พนักงานส่วนตำบล ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
   
 
   ประกาศให้พนักงานส่วนตำบล ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 06 พฤศจิกายน 2561